ForældreSkolens behandlingshonorarer m.m.
følger i store træk Dansk Psykolog Forening (pr. 1. april 2015)
                                                   
       Herunder er nogle eksempler.
Ring gerne på 48 48 07 21 for nærmere information.

Individuel konsultation /terapi /supervision - varighed ca. 1 t.
Individuel konsultation/terapi/supervision - varighed ca. 1½ t.
Telefonkonsultation                                   - varighed ca. 1 t. 
Telefonkonsultation                                   - varighed ca. 1½ t.

980, - kr.
1.470, - kr.
980, - kr.
1.470, - kr.

Konsultation for par                              -  varighed ca. 2 t.

1.960, - kr.

Udviklingskursus  - weekend - varighed 2 x 6 timer, pr. delt.
Se aktuelt udviklingskursus                                 pr. par
derudover tillægges pr. delt. for kursuslokale og forplejning

2.700, - kr.
5.000, - kr.
ca. 1.100, - kr.

Foredrag                                     -  varighed ca. 2¼ t.
Hertil lægges køretidsbetaling og kørsel  (se herunder)
Den endelige pris vil derfor variere alt efter, hvor i landet foredraget afholdes.
Se aktuelt foredrag   og priseksempler

7.500, - kr.

Konsulentopgaver efter en konkret vurdering ring

Køretidsbetaling:
(beregnet i henhold til Google Maps)

980, - kr. / t.

Kørsel pr. km

3,80 kr.

 

Priserne på supervisionen afhænger både af formen og antallet af deltagere.

Evt. afbud skal meldes senest 24 timer før den aftalte tid - ellers betales fuldt honorar.

Falder et evt. afbud fra min side senere end 24 timer før den aftalte tid - får du naturligvis tilsvarende en erstatningstid uden beregning.

Ligger den aftalte tid på en mandag, skal afbuddet meddeles senest fredagen før kl. 13.00.

Der afregnes kontant fra gang til gang.

Du kan ikke betale med Dankort, men gerne via MobilePay på tlf. 20 67 15 15

Ring gerne på tlf. 48 48 07 21 for yderligere information
 

 

Du befinder dig på   www.foraeldre-skolen.dk