ForældreSkolens behandlingshonorarer m.m.
følger i store træk Dansk Psykolog Forening (pr. 1. april 2020)
                                 
           Da klinikken er ophørt er disse oplysninger ikke mere relevante.

Individuel konsultation /terapi /supervision - pr. time.
Individuel konsultation/terapi/supervision - varighed ca. 1½ t.
Telefonkonsultation                                   - pr time. 
Telefonkonsultation                                   - varighed ca. 1½ t.

995, - kr.
1.490, - kr.
995, - kr.
1.490, - kr.

Konsultation for par             -  varighed ca. 2 t.

1.990, - kr.

Konsulentopgaver efter en konkret vurdering ring

Køretidsbetaling:
(beregnet i henhold til Google Maps)

995, - kr. / t.

Kørsel pr. km

3,80 kr.

 

Priserne på supervisionen afhænger både af formen og antallet af deltagere.

Evt. afbud skal meldes senest 24 timer før den aftalte tid - ellers betales fuldt honorar.

Falder et evt. afbud fra min side senere end 24 timer før den aftalte tid - får du naturligvis tilsvarende en erstatningstid uden beregning.

Ligger den aftalte tid på en mandag, skal afbuddet meddeles senest fredagen før kl. 13.00.

Der afregnes kontant fra gang til gang.

 

Du befinder dig på   www.foraeldre-skolen.dk