På ForældreSkolen har du flere muligheder for at udvikle dig selv,
din forældrekompetence og/eller din fagpersonlige kompetence
 


Individuel konsultation og konsultation for par

ForældreSkolen forestår fortrinsvis terapeutisk rådgivning af forældre / forældrepar.
En individuel konsultation varer ca. 1½ time og en parrådgivning ca. 2 timer.
I processen tages der udgangspunkt i nuet, - i din og din families aktuelle hverdag. Konsultationen er samarbejds- og procesorienteret frem for resultatorienteret. Det er engagementet, nærværet og kvaliteten af processen, som fører til de personligt brugbare, kreative og holdbare løsninger.
 

   

Udviklingskurser / workshops om børneopdragelse over en weekend

Her har du mulighed for at møde andre engagerede (og/eller rådvilde) forældre.
Der tages udgangspunkt i deltagernes konkrete, familiære hverdag. Der drages fordel af de muligheder, der ligger "det lærende fællesskab". Deltagerantal: 6 til 8.
 
Udviklingskurset strækker sig over en lørdag - søndag, med 2 x 5 timer.   
Se aktuelle udviklingskursus.
 

 

Foredrag
  - se aktuelle foredrag
 
 

Individuel konsultation (supervision) og udviklingsgrupper for 
 
  • lærere
  • pædagoger
  • lærer- og pædagogstuderende
  • plejeforældre
  • dagplejere
  • sagsbehandlere
  • socialrådgivere
  • firmaledelse og personale mfl.

ForældreSkolen rådgiver også de fagpersoner og faggrupper, som til daglig indgår i samarbejde med og omkring børn.
Der er tale om fagpersonlig rådgivning og supervision, med udgangspunkt i den enkelte faggruppes specifikke hverdag. 
 
Omdrejningspunktet er mødet mellem menneskelige personligheder, systemer, strukturer og faglighed.   
Kontakt ForældreSkolen og hør om mulighederne.
 

 

- desuden kan ForældreSkolen deltage
 
  - i konfliktløsning
- ved forældremøder
 - ved møder med skoler, institutioner eller sociale myndigheder mfl.
 
 
 

Du befinder dig på   www.foraeldre-skolen.dk