Sådan så setup'et ud indtil klinikkens ophør 31.12. 2022
 


        Individuel konsultation og konsultation for par

ForældreSkolen forestår fortrinsvis terapeutisk rådgivning af forældre /  forældrepar.

En individuel konsultation varer ca. 1½ time.

En konsultation for par varer ca. 2 timer.

I processen tages der udgangspunkt i nuet, - i din og din families aktuelle hverdag. Konsultationen er samarbejds- og procesorienteret frem for resultatorienteret. Det er engagementet, nærværet og kvaliteten af processen, som fører til de personligt brugbare, kreative og holdbare løsninger.
 

   

Individuel fagkonsultation (coaching, supervision)
 
  • lærere
  • pædagoger
  • lærer- og pædagogstuderende
  • plejeforældre
  • dagplejere
  • sagsbehandlere
  • socialrådgivere
  • firma- og virksomhedsledelse og personale mfl.

ForældreSkolen rådgiver også fagpersoner og faggrupper, blandt andre de, som til daglig indgår i samarbejde med og omkring børn.
Der er tale om fagpersonlig rådgivning og supervision, med udgangspunkt i den enkelte faggruppes specifikke hverdag. 
 
Omdrejningspunktet er mødet mellem menneskelige personligheder, systemer, strukturer og faglighed.   
 

 
 
 

Du befinder dig på   www.foraeldre-skolen.dk