Personlig rådgivning i forbindelse med din børneopdragelse. 

 

For mange forældre er deres børneopdragelse, og de overvejelser de gør sig i den forbindelse, et sårbart og dybt personligt anliggende, som de ikke umiddelbart ønsker at debattere med udenforstående.   

Hvis du ønsker den mere private rådgivning, kan vi sammen tilrettelægge et personligt rådgivningsforløb for dig - eller dig og din ægtefælle (samlever).  
   
Der tages udgangspunkt i det aktuelle NU - i din og din families aktuelle livssituation. Er det nødvendigt for forståelsen og sammenhængen, trækker vi tråde til fortiden og/eller fremtiden.
Husk - det er vigtigere at finde meningen med symptomerne frem for årsagerne. Der er som regel én god mening med det hele, men en mangfoldighed af årsager.

 
tilbage forrige         næste  
 

Du befinder dig på   www.foraeldre-skolen.dk