tilbage                   Udviklings- og supervisionsgrupper

   forrige   næste 
 

ForældreSkolen har mulighed for at etablere gruppefællesskaber af forældre, som mødes hver 14. dag for at udveksle erfaringer, for at tilegne sig udvidet psykologisk indsigt og en række praktiske, psykologiske redskaber i forbindelse med deres børneopdragelse.  

Er du interesseret i at udvikle dit forældreskab, og kan du se fordelen ved at lære og udveksle erfaringer med andre forældre under ledelse af en erfaren psykolog, så er en udviklings- og supervisionsgruppe måske noget for dig.

Måske er du -  

  • vordende forælder

  • småbørnsforælder

  • skolebarnsforælder

  • forælder til en teenager

  • forælder til skilsmissebørn/-barn

  • forælder til "mine børn, dine børn, vores børn"

  • forælder til voksne børn

  • bedsteforælder

  • adoptivforælder

  • plejeforælder

Kender du andre, som er i nogenlunde samme situation som dig, så er der mulighed for at etablere en gruppe (i reglen fra 6 - 10 deltagere) med en fast mødedag hver 14. dag.
(NB! - Der er ikke mødepligt - gerne mødelyst og -iver!). Ring og hør nærmere om mulighederne. Se aktuelle grupper.

 
tilbage forrige        næste  

 

Du befinder dig på   www.foraeldre-skolen.dk