Holdbare løsninger frem for hurtige løsninger

 

ForældreSkolen er udgangspunktet, at du kommer for at søge hjælp og inspiration til at komme videre, efter at du selv har gjort alt, hvad du umiddelbart føler står i din magt for at løse problemet eller løse op for ubalancen.  

Det er derfor ikke hurtige, tekniske eller "smarte" men derimod holdbare løsninger, vi vil søge.   
Du må indstille dig på, at for at nå ind til det holdbare, må du sige ja til en proces, som søger nogle dybere svar, og som umiddelbart indeholder en stor grad af uforudsigelighed. Det er samtidig en spændende proces, hvor du kommer dybere i kontakt med de værdier, som er sande for dig.  

På denne måde hjælper ForældreSkolen dig med at forfine din opdragelsesmæssige stil ved så at sige at luge ud i det tankemæssige, følelsesmæssige og samspilsmæssige ukrudt, så et sundt og nærende samspil med vores medmennesker og forhold til os selv og vores nærmeste kan blomstre til glæde for alle parter.

 
tilbage forrige        næste  
 

Du befinder dig på   www.foraeldre-skolen.dk